Jan 23, 2019.

Solidarnost može doprinijeti boljem položaju novinara/ki

Ovih dana sa različitih adresa stizaće čestitke povodom Dana novinara/ki Crne Gore i vjerujemo da će većina njih ponoviti poznatu informaciju da položaj novinara/ki nije na nivou kakav zaslužuje funkcija čuvara demokratije. Saopštenja neće popraviti ni ekonomske probleme novinara/ki, neće umanjiti njihov strah za sopstvenu i bezbjednost porodica, neće ih motivisati da nastave, još srčanije i profesionalnije, da se bore za prava drugih. Ali solidarnost i prtisak na institucije sistema hoće.

Zato pozivamo sve zaposlene u medijima da zajedno sa vlasnicima nastave borbu za prava novinara/ki i zajedničkim aktivnostima joč jače pritisnu institucije sistema da počnu: da rješavaju slučajeve napada na novinare/ke, kažnjavaju one koji krše zakone koji regulišu oblast medija, isplaćuju redovno zarade zaposlenih, te se uhvate u koštac sa rješavanjem svih ostalih problema ove branše.

Kroz projekat „Bavimo se etikom i lažnim vijestima“ (Dealing with Ethics and Fake News), koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Programa profesionalizacije medija, dali smo skroman doprinos jačanju solidarne medijske zajednice.

Putem sajta mediji.me, ne samo zaposleni u ovoj branši, već i građani/ke, studenti/kinje, učenici/e, ali i svi ostali će moći da se informišu o novostima, Kodeksu novinara/ki, etičkom izvještavanju ali i lažnim informacijama, te pitaju eksperte za objašnjenje.

Ovim putem, ispred informativne agencije MINA, NVO „35mm“ i NOMEN, pozivamo medije i zaposlene u njima da nastavimo da jačamo medijsku zajednicu, jer samo se ujedinjeni možemo boriti za ljudska prava, kako nas tako i drugih.