Feb 24, 2019.

NPCG ne favorizuju nijedan model

Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG), kao privremeni upravljači područjem ulcinjske Solane, ne favorizuju nijedan od modela rješavanja pitanja njene zaštite, već će, kao odgovorna institucija, poštovati svaki dogovor koji bude rezultat konsenzusa zainteresovanih strana, saopštili su predstavnici tog preduzeća.

„Do kraja mjeseca se očekuje zasjedanje ulcinjskog parlamenta na kojem će se donijeti konačna odluka o formalno-pravnom status Solane kao trajno zaštićenog područja. Shodno tome, ne očekujemo nikakav poseban dokument, ali realno očekujemo da će lokalna Skupština donijeti najbolju moguću odluku“, rekli su predstavnici NPCG agenciji MINA.

Oni su dodali da očekuju i da se nakon toga uradi kvalitetan plan upravljanja tim zaštićenim područjem, što je i zakonska obaveza budućeg upravljača.

Iz NPCG su podsjetili da je pitanje zaštite ulcinjske Solane bilo jedan od ključnih uslova za otvaranje Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, kao i da su na osnovu Studije zaštite, uz podršku eksperata EU, predviđena dva optimalna scenarija za njenu kategorizaciju i način buduće zaštite.

„To pitanje će krajem mjeseca biti na dnevnom redu sjednice ulcinjskog parlamenta, tako da realno očekujemo da područje Solane i formalno-pravno bude zaštićeno kroz jedan od oblika zaštite. Time će to pitanje biti trajno riješeno, što prejudicira i to da će Crna Gora uspješno završiti pregovarački proces vezan za Poglavlje 27“, rekli su predstavnici NPCG.

Oni su naveli da NPCG realizuju aktivnosti u cilju zaštite biodiverziteta u skladu sa godišnjim programom upravljanja za Solanu, kojim su definisane mjere koje se oslanjaju na smjernice projekta Ministarstva održivog razvoja i turizma pod nazivom Finalizacija studije zaštite ulcinjske Solane.

„Studija zaštite potvrđuje da je Solana područje od izuzetne vrijednosti za očuvanje biodiverziteta, da opstanak staništa i vrsta u najvećoj mjeri zavisi od održavanja i regulacije hidrološkog režima, kao i da je u tom pravcu neophodna sanacija postojeće infrastrukture“, rekli su iz NPCG.

Studija zaštite se, kako su objasnili, bavila mogućim uticajima proizvodnje soli i razvila nekoliko koncepata koji su održivi kada je u pitanju zaštita Solane. Iz NPCG su podsjetili da jedan od tih koncepata zastupa stanovište da Solana bude zaštićeno prirodno dobro kojim će upravljati država i gdje će se obavljati komercijalna proizvodnja soli.

Oni su dodali da je postupak proglašenja Solane zaštićenim područjem u koordinaciji Vlade, odnosno Ministarstva održivog razvoja i turizma, i u tom pravcu im NPCG, kao privremeni upravljač tim biodiverzitetom, pruža punu podršku.

Glavni cilj projekta Finalizacija studije zaštite solane je analiza stanja i procjena za proglašenje zaštićenog područja na području Solane, shodno kriterijumima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

„NPCG, kao privremeni upravljač biodiverzitetom Solane od avgusta 2015, kada je sklopljen ugovor sa stečajnom upravom, do danas, pružilo je svoj maksimum u upravljanju tim specifičnim vještačkim ekosistemom i pokazalo uspješnost, prije svega, zahvaljujući višedecinijskoj praksi u upravljanju zaštićenim područjima, odnosno područjima nacionalnih parkova“, rekli su iz tog preduzeća.

Oni su podsjetili da je odlukom Vlade Nacionalnim parkovima povjerena realizacija aktivnosti u cilju zaštite biljnog i životinjskog svijeta Solane. Predstavnici NPCG i Solane u stečaju krajem avgusta 2015. godine su zaključili ugovor o jednogodišnjem zakupu cjelokupne imovine.

Iz NPCG su dodali da je u cilju transparentnosti rada, konstituisano Savjetodavno tijelo za Solanu, sastavljeno od predstavnika ključnih institucija u cilju njene zaštite.

„NPCG su realizovali set aktivnosti kojima je praćena distribucija i kontrolisano stanje populacija halofitske vegetacije i ornitofaune na prostoru Solane. Na osnovu realnog stanja i potreba za očuvanjem ekosistema, definisan je vodni režim na bazenima solane u cilju održavanja povoljnih uslova za razvitak halofitske vegetacije i povoljnih uslova za boravak ptica“, saopštili su iz NPCG.

To preduzeće je prošle godine, uz pomoć Vlade i Ministarstva riješilo problem popravke postojeće i nabavke nove pumpe.

„Kao ključan izazov u upravljanju vodnim režimom izdvaja se sanacija narušenih nasipa i bentova za čiju rekonstrukciju su neophodna značajna finansijska sredstva“, kazali su iz NPCG.

NPCG, u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za zaštitu i proučavanje ptica, obavlja monitoring nelegalnih aktivnosti na prostoru Solane. Isto tako, kroz redovni zimski cenzus vodenih ptica prati se stanje i brojnost ptičjih populacija na Solani.

„U cilju optimalnog funkcionisanja vještačkog ekosistema, kao što je Solana, potrebne su značajne investicije. U tom pravcu, pored konstruktivnog angažmana svih institucija i organizacija koje učestvuju u zaštiti ovog prostora, međunarodna iskustva u upravljanju Solanom poslužile su kao dobar model upravljanja njom“, rekli su iz NPCG.

NPCG su se, kako su dodali, u prethodne četiri godine veoma odgovorno odnijeli i u skladu sa postojećim kapacitetima realizovali niz mjera u cilju adekvatne zaštite i upravljanja tim područjem.

„Potvrda toj konstataciji su i potvrde o dobrom radu od svih institucija, organizacija i NVO sektora koji su participirali u složenom procesu upravljanja Solanom“, naveli su iz NPCG.

Oni su podsjetili i da zatvaranje Poglavlja 27 zahtijeva integralni pristup zaštiti životne sredine i prirode u cjelini, kao i da će NPCG, u dugoročnom procesu realizacije svih obaveza, biti u prilici da doprinesu njegovom uspješnom zatvaranju.

„Jasno je da su pred našim institucijama kompleksni zadaci kada je riječ o pristupanju EU i zatvaranju Poglavlja 27, vjerujući da ćemo njihovim rješavanjem, u kontinuitetu izgrađivati stručne, tehničke i ljudske kapacitete“, poručili su iz NPCG.

NPCG će, kako su kazali, biti na raspolaganju nadležnim državnim institucijama, međunarodnim ekspertima i NVO sektoru i svojim resursima dati doprinos prilikom pregovaračkog procesa koji je vezan za Poglavlje 27.

„U tom kontekstu naš poseban fokus biće usmjeren na zaštitu prirode, upravljanje zaštićenim područjima i njihovim staništima, što se svakako odnosi i na područje Solane“, zaključili su iz NPCG.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

Izvor: MINA

Foto: NPCG