Okt 29, 2020.

Vulnerabilne grupe ne smiju biti „najtiši glas“ u društvu

U okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, u utorak 27. oktobra, realizovan je trening za studente novinarstva i medija, kao i predstavnike nevladinih organizacija, na temu ljudska prava i mediji.

Pomenutu obuku vodila je prof. dr Nataša Ružić – rukovoditeljka programa Medijske studije i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Profesorica je prisutnima govorila o različitim dokumentima i preporukama Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, kao i  o pravilima, kojih se treba pridržavati pri izvještavanju o vulnerabilnim grupama vodeći računa o poštovanju ljudskih prava.

Kroz različite primjere sa prisutnima je diskutovala o dobrom i lošem načinu informisanja kada su u pitanju manjine tj. ranjive grupe.

„Edukativnu i integrativnu funkciju medija je neophodno ojačati na Javnom servisu. Potrebno je edukovati novinare koji ne vladaju terminologijom i ne prepoznaju teme koje su važne za vulnerabilne grupe. Nevladin sektor bi trebao uspostaviti bolju saradnju sa medijima“ – samo su neka od rješenja koje prof. Ružić predlaže.

Ona smatra da je potrebno sprovesti istraživanje (kvantitativnu i kvalitativnu analizu sadržaja) u cilju evidentiranja grešaka koje prave mediji.

Medijsku pismenost vidi kao svojevrsni mehanizam odbrane od manipulacije, stereotipa i predrasuda koje stvaraju mediji.

„Vulnerabilne grupe ne smiju biti “najtiši glas” u društvu jer u protivnom dolazi do jačanja stereotipa i predrasuda koje formiraju mediji kao primarni faktori socijalizacije“ – zaključila je prof. Ružić.

Diskusija između prisutnih i profesorice rezultirala je pitanjima na koja su direktno odgovarali predstavnici/e LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Sljedeći trening je planiran za 3. novembar gdje će prisutni studenti/kinje i predstavnici/e nevladinih organizacija u direktnom razgovoru čuti iskustva predstavnika/ca organizacija koje su uključene u projekat.

Pomenuti projekat omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Realizacijom projekta se želi ojačati profesionalna medijska scena u Crnoj Gori kroz održivi doprinos participativnoj demokratiji i procesu evropskih integracija, jačanje inkluzivnog izvještavanja, nezavisnog i istraživačkog novinarstva o EU integracijama, uz isticanje perspektive manjina.

Projekat u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, NVO LGBT Forum Progres, NVO 4Life i Fakultet političkih nauka UCG.