Maj 21, 2021.

Ranjive grupe da pričaju svoje priče

Studenti/kinje Fakulteta političkih nauka, kao i predstavnici/e nevladinih organizacija koje se bave pravima manjinskih grupa, imali su priliku da 7. i 20. maja uče o novim medijskim formama od Milutina Pavićevića iz kompanije Alikorn. Radionice su organizovane u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), koji finansira Delegacija Evropske unije, a dijelom kofinansira Ministarstvo javne uprave.

 

Osim znanja o YouTube-u, društvenim mrežama, online formatima, marketingu, snimanju i montiranju telefonom, učesnici su razmijenili i ideje koje planiraju da razvijaju tokom narednog perioda.

 

„Zainteresovao sam se za PRIME projekat zbog drugačijeg načina organizacije radionica, kao i sticanja znanja koje se odražava kroz naš rad na kreativan način, a ne na pasivno usvajanje. Takođe, izbor predavača je za pohvalu jer smo navikli, prisustvujući drugim seminarima, na istu postavku ljudi. Na prošlim radionicama naučili smo o sve popularnijem vidu novinarstva - mobilnom novinarstvu, kreiranju priče, načinima snimanja video materijala, montiranju, plasiranju na društvenim mrežama. Upoznali smo se i sa izvještavanjem o vulnerabilnim grupama, istraživačkim novinarstvom, kao i procesom koji stoji iza toga“ – istakao je student novinarstva Lazar Maksimović.

 

Interaktivnost i prilagođen sadržaj predavanja interesima učesnika, su takođe nešto što je bilo najzanimljivije studentkinji Maji Đurović koja zbog obaveza na studijama u inostranstvu, aktivnosti PRIME projekta prati online.

 

„Uz pogodan balans teorijskog i praktičnog dijela, radionice su bile kreativno i konstruktivno realizovane. Interdisciplinarni pristup novinarstvu je nešto što je posve neophodno u digitalnoj eri, te su učesnici dobili priliku i sami da se oprobaju u tehnikama snimanja i editovanja. Ono što je međutim najvažnije jeste da se kroz diskusiju i uz teorijske podloge podiže svijest o odgovornosti i ulozi medija u društvu i javnom mnijenju“ – kazala je ona.

 

Izvršni direktor CAREP-a, Nardi Ahmetović rekao je da mu je ovaj projekat omogućio da se upoznam sa različitim „alatima“ koje će dalje koristiti za profesionalno izvještavanje.

 

„Drago mi je da,  kao mladi iz manjiske grupe, imamo priliku da učestvujemo kao mladi novinari – amateri sa ljudima koji su profesionalci. Drago mi je da u projektu učestvuju mladi iz svih ranjivih kategorija jer za promjene u društvu moramo svi zajedno da radimo, posebno na predrasudama i dikriminaciji u medijma. Neiformisanost i neznanje, dovode do straha od nepoznatog, te sudimo po drugim riječima. Moramo dokazati da mi iz ovih kategorija, jesmo ljudi i da radimo za dobrobit svih građana/ki. Projekat PRIME mora biti primjer kako jedna neformalna redakcija može okupiti sve kategorije društva i raditi zajedno na afirmaciji mladih ljudi“, zaključio je on.

 

Projektna kordinatorka NVO 35mm, Snežana Nikčević smatra da veliki broj sjajnih priča svakodnevno ostaje u zasjenku, pogotovo u online prostoru.

 

„Osposobiti mlade ljude da ispričaju priču na pravi način je, prema mom mišljenju, jedna od najljepših strana projekta PRIME. Radionice ne samo da su služile tome da unaprijedimo svoja tehnička znanja kada je u pitanju produkcija multimedijalnog sadržaja već su nam pružile priliku da kroz timski i praktičan rad zaista iznesemo osobenosti grupa koje zastupamo“ – navela je ona.

 

Projekat PRIME omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

 

Realizacijom projekta se želi ojačati profesionalna medijska scena u Crnoj Gori kroz održivi doprinos participativnoj demokratiji i procesu evropskih integracija, jačanje inkluzivnog izvještavanja, nezavisnog i istraživačkog novinarstva o EU integracijama, uz isticanje perspektive manjina.

 

Projekat u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, NVO LGBT Forum Progres, NVO 4Life, NVO CAZAS i Fakultet političkih nauka UCG.