Jun 10, 2019.

Rudović: Nemoguće formirati NST svih relevantnih medija

U Crnoj Gori nemoguće je formirati samoregulatorno tijelo koje će okupiti sve relevantne medije, provladine i druge koji su kritičari vlasti, ocijenio je dugogodšnji urednik u dnevnom listu Vijesti, Neđeljko Rudović.

On smatra da kada oni prestanu da budu tretirani kao partijski činovnici koji imaju često zadatak da napadaju kolege iz “opozicionih” medija, onda je moguće biti za istim stolom.

„Različite uređivačke politike su normalne i ne mogu biti prepreka za saradnju“, kazao je Rudović.

Nekadašnji član Novinarskog samoregulatornog tijela (NST) podsjetio je da je konkretan povod za „raspadanje“ tog tijela bio što je jedan član Savjeta NST-a radio intervju sa Stankom Subotićem na način suprotan Kodeksu, poštedivši kontroverznu ličnost kao što je Subotić ijednog pitanja koje bi za njega bilo neprijatno.

„Poslije toga na sjednici nijesmo imali saglasnost oko toga da je prekršen Kodeks, iako je to bilo evidentno. Suštinski, razlog je bio nova etapa zloupotrebe provladinih medija i nastojanje njihovih predstavnika da ne budu zabilježena njihova kršenja kodeksa“, rekao je Rudović agenciji MINA.

On je istakao da kodeks novinara u načelu daje odgovore na ključne izazove profesionalnog i odgovornog novinarstva.

„Zato ne mislim da je potrebno da bude uvjek predmet revizije, naročito nakon što u njemu budu ugrađene norme koje se odnose na nove medije, koji su plod digitalne revolucije. Sve potencijalno nove situacije mogu biti riješene stavom Samoregulaornog tijela, a dok se taj stav ne potvrdi vremenom i praksom kao ispravan kodeks nije potrebno opterećivati i ulaziti u rizik da svako malo bude mijenjan“, kazao je Rudović.

Prema njegovim riječima, novinari svojim tekstovima mogu pomoći ljudima.

„Isto tako, ukoliko su nedovoljno optrezni i posvećeni provjeravanju informacija, nekome drugome mogu uništiti život. Po meni, to svi mladi ljudi koji počinju da se bave novinarstvom treba da uvjek imaju na umu kao putokaz“, kazao je Rudović.

On je naglasio da je NST nekoliko godina funkcionisalo dosta koretno.

„Bilo je vrlo agilno i jako dobro umreženo sa sličnim organizacijama iz inostranstva i međunarodnim asocijacijama. Redovno su objavljivani izvještaji o kršenju Kodeksa, što je sigurno imalo uticaj na jačanje profesionalizma u medijima“, kazao je Rudović.

On je, odgovarajući na pitanje koja su bila najčešća kršenja kodeksa u tom periodu, precizirao izostavljanje druge strane i tendenciozno izvještavanje, kao i ugrožavanje prava maloljetnih lica koja su bila žrtve nasilja direktnim ili indirektnim otkrivanjem njihovog identiteta.

„Bilo je dosta zastupljeno kršenje Kodeksa objavljivanjem fotografija nastradalih sa lica mjesta“, kazao je Rudović.

Kao dugogodišnji novinar kazao je da u novinarstvu sve počinje i tokom karijere mnogo zavisi od toga koliko se prvi urednik novinara na početku karijere potrudio da mu skrene pažnju na pravila profesije, te samim tim i na Kodeks.

„Rijetko koji mladi novinar ima sreću da naiđe na takvog urednika. Recept je jednostavan – novinari sa ozbiljnim iskustvom, koji su u društvu prepoznati kao kredibilni, moraju sjedjeti u samoregularnom tijelu i starati se da budu objavljena javno sva kršenja kodeksa. Uz to, njihova uloga je da posreduju zmeđu onh koji smatraju da su žrtve neprofeisonalnog pristupa i novinara/medija koji je to objavio, nastojeći da sukob ili nesporazum riješi na način koji bi preduprijedio sudske procese“, rekao je Rudović.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

Izvor: MINA

Foto: Privatna arhiva