Dec 05, 2020.

Perspektive manjina u fokusu

Projekat PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina.

Potpisivanjem sporazuma o saradnji između nosioca projekta – produkcijske kuće Galileo production, partnera na projektu – NVO Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, NVO romske organizacije “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, NVO LGBT Forum Progresa, NVO 4Life i pridruženog partnera – Fakulteta političkih nauka UCG, juče je i zvanično započeta realizacija projekta koja će trajati 26 mjeseci.

Realizacijom projekta se želi ojačati profesionalna medijska scena u Crnoj Gori kroz održivi doprinos participativnoj demokratiji i procesu evropskih integracija, jačanje inkluzivnog izvještavanja, nezavisnog i istraživačkog novinarstva o EU integracijama, uz isticanje perspektive manjina.

Ciljne grupe projekta su: žene, LGBTIQ osobe, Romi, osobe s invaliditetom, (bivši) korisnici psihoaktivnih supstanci, studenti novinarstva, mediji, profesionalci u oblasti medija, građani, posebno mladi, kao i organizacije civilnog društva.

Aktivnosti projekta obuhvataju: edukaciju predstavnika manjinskih grupa, novinara i studenata novinarstva o istraživačkom novinarstvu, ljudskim pravima, EU integracijama, etičkom izvještavanju, digitalnim i novim medijima, interakciji s publikom; izradu vodiča o odgovornom i inkluzivnom izvještavanju o pristupanju EU i njegovu promociju i prezentaciju; formiranje medijske redakcije za inkluzivno izvještavanje o pristupanju EU i marginalizovanim grupama; izradu i objavljivanje istraživačkih priča; izradu dokumentarnih filmova; medijski festival i završnu konferenciju.

Realizacija projekta traje 26 mjeseci, počev od 1. februara 2020, a ukupni budžet iznosi 245.600 €.