Lažne vijesti

Cover image

Lažne vijesti

Lažne vijesti ili fake news predstavljaju svjesno kreiranje i širenje dezinformacija ili polovičnih informacija koje:

  • su usmjerene na postizanje određenog cilja,
  • škode javnom interesu,
  • narušavaju ugled pojedinaca,
  • povećaju profit onima koji ih plasiraju

Šta kaže Kodeks? Za novinara/novinarku su činjenice neprikosnovene, a njegova/njena obaveza je da ih stavlja u pravilan kontekst i onemogući njihovu zloupotrebu, bilo da se radi o tekstu, slici ili tonu.

85% ispitanika doživljava lažne vijesti kao problem u svojoj državi (Izvor: Eurobarometar)