Apr 25, 2019.

O važnosti etičkog novinarstva i štetnosti lažnih vijesti i u Nikšiću

U prostorijama Tehnopolisa u Nikšiću održane su u petak, 25. aprila dvije radionice o lažnim vijestima i medijskoj pismenosti kojima je prisustvovalo oko 30 učesnika/ca. Radionice su dio aktivnosti u okviru projekta „Bavimo se etikom i lažnim vijestima!“ koji finansira Delegacija EU u Crnoj Gori a sprovode agencija MINA i nevladine organizacije NOMEN i 35mm.

Prva radionica bila je posvećena učenicima/ama srednjih škola, a polaznice su bile učenice Gimnazije i Srednje mješovite škole iz pomenutog grada. Iako na samom početku nisu znale mnogo o mogućnostima manipulacije putem medija, jer se, kako su i same istakle, ne informišu putem medija, kroz praktične primjere saznale su na šta treba da obraćaju pažnju i kako da se zaštite od lažnih vijesti, netačnih i neistinitih informacija. Osim što su aktivno učestvovale u vježbama i zadacima, one su takođe pokušavale da saznaju da li je u nekim od primjera za koje su znale bilo manipulacije i plasiranja dezinformacija.

Drugu grupu činili su studenti/kinje, aktivisti/kinje civilnog društva, novinari/ke, ali i građani/ke. Ova grupa je bila informisanija o pomenutim temama, što zbog činjenice da su kroz posao ili studije učili o ovim stvarima, što zbog činjenice da se češće informišu putem medija. Kroz praktične primjere iz svijeta politike i sporta, predavači su pokušali da pokažu ne samo kako je moguće uticati na širenje lažnih ili polutačnih informacija, već i kako je moguće prepoznati te i takve vijesti i kako se zaštititi.

Trenerica na ovoj obuci bila je Bojana Laković Konatar, predstavnica Sindikata medija, dok je gostujući predavač bio Darko Bulatović, prvi novinar koji se bavi mobilnim novinarstvom u Crnoj Gori. Darko, koji je inače novinar RTCG, pokazao je primjere iz prakse i iz lokalne sredine kroz koje su učesnici uvidjeli da se takvi primjeri srijeću i u malim sredinama

Radionica u Nikšiću, četvrta je u nizu planiranih devet, koje će NVO „35mm“ u saradnji sa crnogorskom informativnom agencijom MINA i NVO NOMEN, sprovesti tokom projekta koji je finansiran u okviru Programa profesionalizacije medija Delegacije EU.

Tokom dana u Nikšiću, projektni tim je dijelio informativne flajere i razgovarao sa građanima/kama o štetnosti i načinima borbe protiv lažnih vijesti, kao i važnosti etičkog novinarstva i informisanja javnosti u skladu sa Kodeksom.

Opšti cilj projekta je jačanje kvaliteta etičkog izvještavanja u Crnoj Gori uz: jačanje kvaliteta i raznovrsnosti proizvodnje medijskog sadržaja agencije MINA koji objavljuju različiti mediji; poboljšanje pismenosti medija; pružanje praktičnih znanja za medijske profesionalce: novinare, urednike, i studente novinarstva; pružanje osnovne odrednice sa tačnim analizama novinarske prakse.

Krajnji korisnici/e i/ili ciljne grupe projekta su: mediji, medijski profesionalci, novinska agencija MINA, samoregulatorna tijela, studenti novinarstva i građani, posebno mladi i civilni sektor.