Jan 26, 2019.

Klica: Imamo jasnu viziju upravljanja Solanom

Crna Gora ima sposoban ljudski kadar, kvalitetnu infrastrukturu i jasnu poslovnu viziju kada je u pitanju rješavanje pitanja budućeg upravljanja Ulcinjskom solanom, ocijenili su iz Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (JPNPCG).

U Zajedničkoj poziciji Evropske unije, koju je objavila Kancelarija za evropske integracije, navodi se da bez adekvatne zaštite Ulcinjske solane, Crna Gora ne može računati na privremeno zatvaranje Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene.

Direktor NPCG, Elvir Klica kazao je u intervjuu agenciji MINA da su pred institucijama komleksni zadaci kada je riječ o pristupanju EU i zatvaranju Poglavlja 27, ali vjeruje da oni nijesu neriješivi i nepremostivi.

»Smatramo da Crna Gora u potpunosti raspolaže sposobnim stručnim kapacitetima za realizaciju neophodnih aktivnosti kada je u pitanju zaštita Solane, kao i da je uspostavljanje održivog finansijskog mehanizma, infrastrukture i dugoročne strategije izazov za čiju realizaciju je neophodno uključivanje međunarodne podrške«, rekao je Klica.

Klica je istakao da JPNPCG, pored domaćih ornitologa, kada je riječ o zaštiti ptica, ima kvalitetnu saradnju i sa međunarodnim stručnjacima.

On je demantovo tvrdnje vezane za stav da Crna Gora nema sposoban ljudski potencijal, kvalitetnu infrastrukturu i jasnu poslovnu viziju kada je u pitanju rješavanje pitanje budućeg upravljanja Ulcinjskom solanom.

»To potkrepljujemo jasnom činjenicom da je pitanje Solane bilo jedno od ključnih determinanti za otvaranje pregovaračkog Poglavlja 27«, kazao je Klica.

On smatra da otvaranje Poglavlja 27 u startu eliminiše svaku dilemu o navodnom nedostatku jasne vizije, stručnih i naučnih kapaciteta za dugoročno i održivo rješenje upravljanja Ulcinjskom solanom, kao i svim segmentima koji uključuju pregovarački proces koji je vezan za njega.

Prema njegovim riječima, zatvaranje Poglavlja 27 zahtijeva integralni pristup zaštiti životne sredine i zaštiti prirode u cjelini.

»U dugoročnom procesu realizacije svih obaveza koje su postavljenje institucijama sistema, NPCG će takođe biti uključeno i biti u prilici da doprinese uspješnosti zatvaranja ovog kompleksnog i zahtijevnog Poglavlja«, naveo je Klica.

Kako je rekao, oni će stručnim i naučnim kapacitetima biti na raspolaganju nadležnim državnim institucijama, međunarodnim ekspertima, kao i NVO sektoru i svojim resursima dati doprinos prilikom pregovaračkog procesa koji je vezan za Poglavlje 27.

»U tom kontekstu naš poseban fokus biće usmjeren na zaštitu prirode, upravljanje zaštićenim područjima i njihovim staništima, što se svakako odnosi i na područje Ulcinjske solane«, kazao je Klica.

Iz NPCG su naveli da je cilj uzimanja u zakup imovine Solane nastavak aktivnosti na zaštiti i unaprijeđivanju uspostavljenog ekosistema u zakupljenom području, obezbjeđivanju fizičke i tehničke zaštite i imovine i sprječavanju vršenja protivpravnih radnji.

»JPNPCG je realizovao set aktivnosti kojima je praćena distribucija i kontrolisano stanje populacija halofitske vegetacije i ornitofaune na prostoru Solane«, kazao je Klica.

Prema njegovim riječima, na osnovu realnog stanja i potreba za očuvanjem ekosistema, definisana je potrebna dinamika vodnog režima na bazenima solane u cilju održavanja povoljnih uslova za razvitak halofitske vegetacije i povoljnih uslova za boravak ptica.

Kako je rekao, redovno se vrši kontrola vodnog režima u cilju održavanja povoljnog hidrološkog stanja na bazenima.

»U cilju transparentnosti rada, takođe je konstituisano Savjetodavno tijelo za solanu koje je sastavljeno od predstavnika ključnih institucija u cilju zaštite solane koje su blagovremeno informisale, pored institucija sistema, i zainteresovane ambasade i Delegaciju Evropske komisije u Crnoj Gori«, rekao je Klica.

On je naglasio da je JPNPCG prošle godine uz pomoć Vlade i Ministarstva održivog razvoja i turizma riješilo problem popravke postojeće i nabavku nove pumpe.

»Kao ključan izazov u upravljanju vodnim režimom izdvaja se sanacija narušenih nasipa i bentova za čiju rekonstrukciju su neophodna značajna finansijska sredstva«, naveo je Klica.

On je rekao da angažovana Služba zaštite koju je NPCG angažovalo redovno kontroliše prostor na Solani.

Kako je rekao, u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za zaštitu i proučavanje ptica, vrši se monitoring nelegalnih aktivnosti na prostoru Solane.

»Isto tako, institucije sistema vrše redovni zimski cenzus vodenih ptica (International Water Bird Census – IWC) kojim se prati stanje i brojnost ptičjih populacija na Solani«, precizirao je Klica.

On je podsjetio da je Služba NPCG spriječila krivolov ptica, u starom dijelu Solane gdje je lov strogo zabranjen, 22. decembra prošle godine, o čemu je obavijestila Upravu policije.

»JPNPCG, sa svojim kapacitetima, uz podršku NVO i civilnog sektora preduzima neohodne mjere kako bi se na ovom području sačuvao ptičji fond«, kazao je Klica.

On je naveo da je u prethodnom periodu riješen problem pumpnih postrojenja popravkom postojeće i nabavkom i instaliranjem nove pumpe na pumpnom sistemu Đerane.

klica je kao ključni izazov u upravljanju vodnim režimom izdvaja se sanacija narušenih nasipa i bentova za čiju rekonstrukciju su, kako je naveo, neophodna značajna finansijska sredstva.

»Adekvatna zaštita Solane je proces tokom kojeg je potrebno unaprijeđivati njene ključne aspekte. Isto tako, u cilju optimalnog funkcionisanja vještačkog ekosistema kao što je Ulcinjska solana, potrebne su značajne investicije i ulaganja«, naveo je Klica.

U tom pravcu, dodao je on, pored konstruktivnog angažmana svih institucija i organizacija koje učestvuju u zaštiti ovog prostora, međunarodna iskustva u upravljanju Ulcinjskom solanom mogu poslužiti kao dobar model njene buduće intitucionalne zaštite.

»Jedan od primjera dobre prakse upravljanja sličnim područjima može poslužiti model funkcionisanja i upravljanja Parka prirode Sočeveljske soline u Sloveniji«, kazao je Klica.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

Izvor: MINA

Foto: MINA