Maj 13, 2019.

Predstavljen sajt koji će služiti kao platforma za komunikaciju građana sa medijima

Poziv za saradnju za medije je i dalje otvoren, sa ciljem da se primjena standarda u profesiji podigne na viši nivo, poručeno je sa konferencije za medije koju su agencija MINA i nevldine organizacije 35mm i NOMEN, održale danas u Podgorici u okviru aktivnosti na projektu „Bavimo se etikom i lažnim vijestima!“ koji finansija Delegacija Evropske unije.

O realizovanim aktivnostima i budućim planovima govorili su: Jaša Jovićević – izvršni direktor agencije MINA, Kristina Ćetković – programska direktorica NVO 35mm i Stevan Kandić – izvršni direktor agencije DeFacto Consultancy i predstavnik NVO NOMEN.

„Urađen je redizajn portala Agencije MINA, agencija je takođe iz sredstava projekta odradila novi agencijski portal u skladu sa najsavremenijim web standardima. Na portalu se objavljuje dnevno desetak najaktuelnijih informativnih sadržaja. Portal iz mjeseca u mjesec bilježi sve veću posjetu sa rastom od 30 odsto novih korisnika mjesečno.“ – kazao je Jovićević.

Kako je objasnio do sada je objavljeno preko 75 tekstova i do kraja projekta će biti objavljeno najmanje 90.

„Agencija MINA je u saradnji sa partnerima na projektu posredovala u potpisivanju preko 15 Memoranduma o saradnji sa crnogorskim medijma što je preduslov za stvaranje medijskog foruma za saradnju na aktivnostima projekta u vezi sa:  primjenom Kodeksa novinara/ki Crne Gore pisanjem smjernica za primjenu etičkog kodeksa odgovaranjem na pitanja građana/ki putem projektnog sajta. Na kraju projekta kroz treninge za novinare i studente novinarstva predviđena je obuka u cilju podjele znanja i iskustava prikupljenih tokom realizacije projekta.“ – rekao je Jovićević.

Kristina Ćetković iz NVO 35mm je predstavila projektni sajt mediji.me koji treba da služi kao jedinstvena platforma za komunikaciju građana/ki sa medijima.

„Radionice za mlade realizovane su u: Podgorici, Beranama, Nikšiću i Tuzima. Predavači/ce su bili: Dubravka Valić Nedeljković, Bojana Laković Konatar, Milena Bubanja i Darko Bulatović. Informativne sesije za građane/ke do sada su organizovane u: Podgorici, Beranama i Nikšiću, kao i u 19 crnogorskih gradova u kojima su podijeljene informativne brošure.“ – objasnila je Ćetković.

U narednom periodu, kako je kazala, planirane su radionice u Bijelom Polju, Petnjici, Kotoru i Budvi, sesije u Bijelom Polju i Budvi, kao i velika Nacionalna konferencija o novinarskoj praksi u vezi sa lažnim vijestima i neetičkim izvještavanjem.

Izvršni direktor agencije DeFacto Consultancy i predstavnik NVO NOMEN Stevan Kandić predstavio je aktivnosti urađene u okviru projekta.„Informativni materijali koji su dizajnirani u svhu informisanja i edukovanja javnosti, prvenstveno građana/ki o štetnosti lažnih vijesti i važnosti etičkog novinarstva čini: 5.000 info brošura, dva video spota i dva radio džingla. Trenutno medijski eksperti rade na smjernicama za Kodeks novinara i novinarki Crne Gore.“ – kazao je Kandić.

On je predstavio i Studiju novinarske prakse u Crnoj Gori.

„Svi ispitani su (u različitom stepenu) zainteresovani za data novinarstvo. Ispitanici smatraju da su najveće prepreke data novinarstvu u Crnoj Gori: nedostatak resursa, nedostatak adekvatnog znanja i nedostatak vremena.“ – objasnio je Kandić.

Kako je dodao, 61 odsto ispitanika smatra da su u potpunosti upoznati sa Kodeksom za novinare i novinarke Crne Gore, 94 odsto ispitanika smatra da je Kodeks neophodan u svakodnevnom radu, 68 odsto se ne slaže sa tvrdnjom da se crnogorski novinari pridržavaju odredaba Kodeksa.

Kompletan Izvještaj se može preuzeti OVDJE.

Koordinator pomenutog projekta je Infomont doo, dok su partneri na projektu NVO 35mm i Nezavisna organizacija za medijski ekspertski napredak (NOMEN). Projekat traje 15 mjeseci, a ukupna vrijednost je 127,940.00 EUR (doprinos EU: 115,147.00 EUR).

Krajnji korisnici i/ili ciljne grupe projekta su: mediji, medijski profesionalci, novinska agencija MINA, samoregulatorna tijela, studenti novinarstva i građani, posebno mladi i civilni sektor.