Jun 16, 2019.

Rutović: Potrebna objektivna samoregulacija

Crnogorskom društvu je potrebna objektivna samoregulacija, koja će na bazi dobrovoljno usaglašenog kodeksa primjenjivati etičke standarde u radu medija, smatra generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture, Željko Rutović.

On je agenciji MINA, na pitanje da li je Crnoj Gori potrebno jedinstveno regulatorno tijelo koje bi pratilo primjenu Kodeksa novinara, kazao da je objektivna samoregulacija nesporno potrebna, u cilju profesionalnog i etičkog informisanja.

„Forma, odnosno institut djelovanja stvar je samih medija i njihovih vlasnika, koji na bazi dobrovoljnosti treba da optimizuju konkretni organizacioni oblik“, kazao je Rutović.

Prema njegovim riječima, nezavisno od konkretnog oblika internog ili eksternog tipa, nužnim se očekuje poštovanje i primjena profesionalnih principa.

„Kao i mjera koja putem monitoringa od strane samoregulacije ukazuju na konkretne propuste, odnosno kršenje etičkih načela“, dodao je Rutović.

Upitan da li smatra da je moguće formiranje tijela čije bi preporuke uvažavali svi mediji, ako se ima u vidu polarizovana medijska scena, on je kazao da su se dosadašnja iskustva na planu institucionalnog definisanja jedinstvenog tijela pokazala neuspješna i obeshrabrujuća za skorašnjicu tog čina.

„Uostalom, poštujući nadležnosti, prava i obaveze svih subjekata medijskog sistema, stvarni adresat ovog pitanja upravo i samo su mediji od kojih javnost očekuje odgovor u vezi nesaglasja u formiranju jedinstvenog tijela čiji bi glavni zadatak bio monitoring i preporuke u primjeni i poštovanju kodeksa novinara, odnosno etičkih standarda i načela profesije“, naveo je Rutović.

Na pitanje da li smatra da se crnogorski mediji dovoljno pridržavaju Kodeksa novinara, on je rekao da Ministarstvo kulture, shodno svojim nadležnostima, nema institucionalni mandat analize i ocjene poštovanja kodeksa.

„U tom kontekstu bih referisao na kontinuirane negativne ocjene Evropske komisije kada je ova materija u pitanju, i dodatno podsjetio da sloboda izražavanja kao temeljno ljudsko pravo podrazumijeva obaveze i odgovornosti prema javnosti u ukupnom smislu riječi, naglašavajući važnost svih čovjekovih prava, posebno prava na privatnost i zaštitu maloljetnika“, kazao je Rutović.

On je dodao da, u kontekstu regulacije medijskog ambijenta, Crna Gora baštini visoke standarde Evropske unije, što je i imperativ aktuelne revizije medijskog zakonodavstva.

Upitan da ocijeni na kom je nivou samoregulacija u crnogorskim medijima, i da li je ona dovoljna da obezbijedi etičko i objektivno izvještavanje, Rutović je podsjetio na dio nedavnog izvještaja Evropske komisije za ovu godinu.

„U kome se kaže da je potrebno pojačati napore kako bi se uspostavili djelotvorni mehanizmi samoregulacije, s ciljem poboljšanja profesionalnih standarda u medijskom izvještavanju i stvaranju klime u kojoj se sloboda izražavanja ne može zloupotrebljavati“, dodao je Rutović.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

Izvor: MINA

Foto: MINA