Jan 13, 2021.

Digitalna agenda – trening za novinare

NVO 35mm u okviru projekta ”Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA” organizuje trening u vezi sa Digitalnom agendom za Zapadni Balkan. Trening je otvoren za sve zainteresovane novinare, blogere, kao i studente novinarstva koji žele da unaprijede svoje znanje o Digitalnoj agendi.

Trening će obuhvatiti teme kao što su:
? Digitalna pismenost
? Elektronske usluge
? E-uprava

▶️ Prijave se vrše putem linka https://cutt.ly/LjkTbp1.
? Obuka će se održati online, putem ZOOM-a, 27. januara 2021. od 10: 00h.
⏰ Rok za prijavu je 22. januar 2021. do 18:00h