Nov 28, 2018.

Učenici/e Gimnazije „Slobodan Škerović“ učili o lažnim vijestima i etičkom novinarstvu

Učenici/e prvog i drugog razreda Gimnazije „Slobodan Škerović“, danas su u prostorijama Omladinskog kluba pomenute ustanove, prisustvovali/e radionici o lažnim vijestima i etičkom novinarstvu.

Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici i jedna od osnivačica Novosadske novinarske škole, Dubravka Valić govorila je mladima o istoriji lažnih vijesti, načinima i alatima za prepoznavanje, primjerima kršenja novinarske etike i sl. Učenici/e Podgoričke gimnazije, njih 47, imali/e su priliku da se upoznaju sa temom lažnih vijesti i etičkog novinarstva, postave pitanja, ali i dodatno informišu o ovoj temi putem informativno-edukativnog materijala koji/e su dobili.

Radionica u Podgorici, prva je u nizu planiranih pet, koje će NVO „35mm“ u saradnji sa crnogorskom informativnom agencijom MINA i NVO NOMEN, sprovesti tokom projekta „Bavimo se etikom i lažnim vijestima“ (Dealing with Ethics and Fake News) koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Programa profesionalizacije medija.

Opšti cilj projekta je jačanje kvaliteta etičkog izvještavanja u Crnoj Gori uz: jačanje kvaliteta i raznovrsnosti proizvodnje medijskog sadržaja agencije MINA koji objavljuju različiti mediji; poboljšanje pismenosti medija; pružanje praktičnih znanja za medijske profesionalce: novinare, urednike, i studente novinarstva; pružanje osnovne odrednice sa tačnim analizama novinarske prakse.

Krajnji korisnici/e i/ili ciljne grupe projekta su: mediji, medijski profesionalci, novinska agencija MINA, samoregulatorna tijela, studenti novinarstva i građani, posebno mladi i civilni sektor.