Nov 20, 2020.

Mobilnim novinarstvom do neispričanih priča

Studenti/kinje Fakulteta političkih nauka i predstavici/e različitih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima manjinskih grupa, imali su priliku da se 18. i 19. novembra, upoznaju sa alatima i tehnikama mobilnog novinarstva, kao i da unaprijede vještine u upravljanju kanalima društvenih medija, kako bi efikasno komunicirali sa različitim ciljnim grupama i povećali transparentnost i doseg.

Obuka za mobilno novinarstvo realizovana je u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), koji finansira Delegacija Evropske unije, a dijelom kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Svoje znanje i iskustvo polaznicima/ama pomenute obuke prenijela je Lamija Alečković, dugogodišnja novinarka, urednica, bivša izvršna producentkinja Aljazeere Balkans i direktorica Informativnog mediijskog servisa HRT-a. Posljednje tri godine radi kao ekspertkinja za medije na brojnim regionalnim projektima i kao Digital journalism advisor BMAP programa. Alečković je i vlasnica kompanije Level L koja se bavi podrškom medijima u svim segmentima poslovanja i produkcije.

Tokom dvodnevnog online treninga, polaznici/e su stekli osnovna znanja o tehničkim segmentima mobilnog novinarsta (snimanje i montaža), osnovama pričanja priča slikom i zvukom te prilagođavanju formata različitim komunikacijskim kanalima i publikama.

Projekat PRIME omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Realizacijom projekta se želi ojačati profesionalna medijska scena u Crnoj Gori kroz održivi doprinos participativnoj demokratiji i procesu evropskih integracija, jačanje inkluzivnog izvještavanja, nezavisnog i istraživačkog novinarstva o EU integracijama, uz isticanje perspektive manjina.

Projekat u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, NVO LGBT Forum Progres, NVO 4Life i Fakultet političkih nauka UCG.