Mar 28, 2019.

Borba za etičko novinarstvo a protiv lažnih vijesti nastavljena i u Beranama

U okviru projekta „Bavimo se etikom i lažnim vijestima“, realizovane su dvije aktivnosti u utorak 26. marta u Beranama. Naime, nevladine organizacije 35mm i Nomen organizovale su radionicu na temu lažnih vijesti i etičkog novinarstva i informisali građane/ke kako da budu odgovorni/e za medijske sadržaje koje biraju svakodnevno.

Pomenutu radionicu su vodile: medijska ekspertkinja i predstavnica Sindikata medija Crne Gore – Bojana Laković, urednica portala Radio Berane i potpredsjednica Sindikata medija Crne Gore – Milena Bubanja i programska direktorica NVO 35mm – Kristina Ćetković.

Na samom početku, prisutni/e su kroz praktični primjer shvatili/e da nije lako osmisliti uvjerljivu lažnu vijest o nekoj osobi, jer ipak ta vijest treba da bude uvjerljiva. Učesnici/e su ocijenili/e da su lažne vijesti koje su kreirali/e bezazleni, jer je u pitanju bila vježba ali da bi potpuno drugačija situacija bila da su oni sami bili/e žrtve lažnih vijesti prezentovanih javnosti.

Prisutni/e su potvrdili istraživanja od ranije, da se lažne vijesti lako prihvataju ali se lako ne primjećuju. Interesovalo ih je na koji način se mediji mogu „natjerati“ da primjenjuju etiku u novinarstvu i pridržavaju se istine. Trenerice su objasnile principe samoregulacije i regulacije, i kako u praksi funkcioniše ovaj vid primjene i sprovođenja Kodeksa novinara/ki Crne Gore.

Kroz praktične primjere bili/e su u mogućnosti da shvate da se neke stvari, koje na prvi pogled djeluju bezazleno, ipak koriste za plasiranje lažnih vijesti, dezinformacija ili polu tačnih informacija. Teorija je potkrijepljena konkretnim primjerima iz svakodnevne novinarske prakse.

Tokom radionice, prisutni/e su pored ostalog dobili/e i konkretna znanja o vrstama manipulacija, kao i na to kako da procijene da li je neka vijest lažna.

Radionica u Beranama, druga je u nizu planiranih pet, koje će NVO 35mm u saradnji sa crnogorskom informativnom agencijom MINA i NVO NOMEN, sprovesti tokom projekta „Bavimo se etikom i lažnim vijestima“ (Dealing with Ethics and Fake News) koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Programa profesionalizacije medija.

Osim radionice, koja je realizovana uz podršku Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Opštine Berane, predstavnice organizacija 35mm i Nomen, su tokom dana razgovarale sa građanima/kama i dijelile informativne materijale o lažnim vijestima koje mogu pomoći u borbi protiv ovog svjetskog fenomena.

Opšti cilj pomenutog projekta je jačanje kvaliteta etičkog izvještavanja u Crnoj Gori uz: jačanje kvaliteta i raznovrsnosti proizvodnje medijskog sadržaja agencije MINA koji objavljuju različiti mediji; poboljšanje pismenosti medija; pružanje praktičnih znanja za medijske profesionalce: novinare, urednike, i studente novinarstva; pružanje osnovne odrednice sa tačnim analizama novinarske prakse.

Krajnji korisnici i/ili ciljne grupe projekta su: mediji, medijski profesionalci, novinska agencija MINA, samoregulatorna tijela, studenti novinarstva i građani, posebno mladi i civilni sektor.