Maj 30, 2022.

PRIME Festival

PRIME medijski festival održan je u Podgorici od 14. do 16. maja 2022. godine.

Festival koji je slavio Međunarodni dan suživota u miru, organizovan je kao dio aktivnosti projekta PRIME - Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji, koji je finansijski podržan od Evropske unije i dijelom kofinansiran od Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

Sva tri dana festivala bila su koncipirana na istom principu. Dan smo počeli radionicama koje su trajale od 11 do 13 sati. Nakon toga su predstavljeni medijski proizvodi „Ljudska prava i mediji“ od 13 do 15 sati. Svakog dana u terminu od 15 do 17h održavani su tematski paneli. Projekcije filmova realizovane su svakog dana u periodu od 19 do 21h.

Projekat PRIME u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, NVO LGBT Forum Progres, NVO CAZAS i Fakultet političkih nauka UCG.

Video