Jul 04, 2022.

Makar smanjimo štetu

Kroz rad na sprovođenju programa smanjenja štete često sam bio u prilici da prezentujem koju korist za društvo ima realizacija ovih servisa. Samim korisnicima i osobama koji su profesionalno ili lično povezani sa njima nije teško objasniti benifite koje im ovaj program donosi. Međutim isto toliko često bio sam u prilici da svjedočim nerazumijevanju ljudi koji uslijed neinformisanosti ne gledaju blagonaklono na činjenicu da se u njihovom okruženju sprovode takve aktivnosti.

I stvarno, nekome ko nema neposredni kontakt ili informacije o bolestima zavisnosti osim opštih i najčešće pogrešnih, vrlo je teško objasniti da dijeljenje pribora za injektiranje ili zamjenske terapije nije pomaganje u drogiranju. Da, pomaganje u drogiranju namjerno koristim jer mi je najčešće tako i objašnjeno kako njima izgleda ova aktivnost.

Do sada smo četiri puta iz objektivnih razloga mijenjali lokaciju dnevnog centa za zavisnike koji radi u Podgorici u okviru NVO CAZAS. Tri puta smo imali problema da nagovorimo vlasnike nekretnina da nam uopšte izdaju traženi prostor. Četvrti put nije bilo problema - čovjek je jednostavno bio informisan. Shvatio je priču koja ide uz ovaj problem. U tome je važnost ovakvih tekstova i objava, da prosječnog građanina informiše o tome koji je njegov interes, kao i interes društva u cjelini da ovakav program postoji i kontinuirano se sprovodi.

Prosječnom građaninu mora biti jasno da je u njegovom interesu da se iz budžeta odvaja nekoliko desetina puta manje sredstava na sprovođenju servisa prevencije zaraznih bolesti nego na liječenje osoba koje su inficirane. Da je otprilike toliko puta jeftinije sprovođenje programa supstitucije nego plaćati zatvorske dane osobama uhapšenim zbog kriminalnih djela povezanih sa zloupotrebom droga. Mnogo je lakše objasniti mu koliko je važno po njega i njegove najbliže da mogućnost inficiranja virusima HIV i hepatitisa kao i polnim bolestima bude minimalna. A cijenu u ljudskim životima bespredmetno je pominjati. Upravo ovo su osnovni razlozi postojanja programa smanjenja štete.

Ovaj program se sprovodi  skoro svuda na planeti i predstavlja po definiciji niz javno zdravstvenih politika osmišljenih da umanje društvene ili fizičke posledice nastale zloupotrebom droga. Sastoji se od velikog broja preventivnih aktivnosti sa namjerom podizanja svijesti o raznim temama počev o štetnosti zloupotrebe droga, rizicima od širenja krvlju prenosivih i polnih bolesti, važnosti testiranja i provjere HIV i hepatitis statusa kod rizičnih  grupa, važnosti upotrebe kondoma, štetnosti zloupotrebe alkohola kod mladih i vožnje u alkoholisanom stanju. Razmjena sterilnog pribora je bitno uticala u mnogim zemljama na kontrolu prenošenja zaraznih bolesti kod osoba koje injektiraju droge koje su ranije bile u velikom procentu zastupljene na listi prenosilaca. Supstituciona terapija je medicinska procedura koja je takođe dio programa smanjenja štete a namijenjena je osobama koje zloupotrebljavaju opioide - najčešće heroin. Pod nadzorom ljekara osobe na ovom programu dobijaju zamjenske supstance čiji je cilj da smanje žudnju za ilegalnim supstancama, preveniraju smrtne slučajeve nastale usled predoziranja, utiču na promjenu trenda uzimanja droge injektiranjem. Takođe važan benefit je i veliki pad krivičnih djela povezanih sa zloupotrebom droga kod osoba uključenih u program.

Ovaj program je očigledno veoma koristan ali bi bilo nepošteno ne pomenuti neke mane koje su definitivno prisutne. Po mom mišljenju, najveća je što se kod korisnika koji su uključeni u supstitucionu terapiju, često fokus pomjera sa samog oporavka. To je najčešće prisutno u državama sa manjim kapacitetima koje nijesu u mogućnosti da adekvatno prate korisnike i uporedo osnaže kapacitete rehabilitacionih centara u koje bi oni bili uključeni. U takvim zemljama, a moram da pomenem da je među njima i naša, slabija kontrola i praćenje korisnika programa često dovodi do pojave supstitucione terapije kao dopunske ponude crnog tržišta.

Program smanjenje štete u okviru NVO CAZAS, u kojoj radim, sprovodi se više od 15 godina. Realizuje se u dva drop in centra u Podgorici i Baru i kroz terenski rad u većim gradovima na sjeveru, jugu i u centralnom dijelu Crne Gore.

Od početka realizacije u osnovi ovog programa je servis podjele sterilnog i prikupljanje i bezbjedno odlaganje korištenog pribora za injektiranje. Takođe podizanje svijesti u cilju prevencije krvlju prenosivih bolesti, prije svega HIV-a i virusnih hepatitisa kao i polno prenosivih bolesti.

Mi smo se svih ovih godina trudili da ovaj program prilagodimo potrebama korisnika. Tako da drop in centri danas predstavljaju podržavajuće sredine koje korisnicima omogućavaju pristup nizu servisa podrške. U okviru savjetovališta omogućavamo razgovore sa stručnim osobljem, psiholozima, ljekarima i socijalnim radnicima. A korisnicima, kojima je to potreba, omogućavamo korištenje higijenskih servisa - tuširanje kao i pranje i sušenje veša.

Pored stručnog osoblja i ostali zaposleni su obučeni za rad sa korisnicima i većina su zavisnici koji su se oporavili. To nam omogućava lakši pristup ključnoj populaciji a samim korisnicima da u svakom trenutku mogu da dobiju relevantne informacije o bolesti zavisnosti ili oporavku kao i o ostalim rizicima koji su vezani za njihov način života. Jedan od ćešće korištenih servisa je olakšavanje pristupa zdravstvenom sistemu, omogućavanje testiranja i informisanje o protokolima liječenja.

Svakodnevni kontakt sa osobama koje koriste droge omogućava nam da prvi primijetimo promjenu trendova u korišćenju droga što smatram izuzetno korisnim jer smo u mogućnosti da upozorimo na pojavu novih psihoaktivnih supstanci koje mogu biti posebno štetne ili čak smrtonosne. U sve većem broju nam se javljaju osobe koje imaju problema sa alkoholom i kockom. A često imamo upite roditelja čija djeca su u posebnom riziku ili su već imala kontakt sa psihoaktivnim supstancama, što ne treba da čudi s obzirom na nedostatak preventivnih programa namijenjenih djeci i mladima u riziku od bolesti zavisnosti i lakoj dostupnosti droga na ulici.

I na kraju zaključiću da se svaka država sa manje ili više uspjeha bori sa posledicama koje su izazvane bolestima zavisnosti. Crna Gora je malo društvo i svaki nam je život neizmjerno važan a svi u okruženju imamo nekog manje ili više bliskog ko se muči sa ovim problemom. Svi bi trebalo da se uključimo u ovu borbu a najčešće je dovoljno samo razumijevanje.

  

Boban Sekulić

Tekst je nastao u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji) koji je finansijski podržan od Evropske unije i dijelom kofinansiran od Ministarstva javne uprave Crne Gore. Stavovi izraženi u ovom tekstu isključiva su odgovornost PRIME redakcije i ne odražavaju nužno stavove donatora.