Jul 03, 2021.

Savjetnik potpredsjednika Vlade: Smanjićemo jaz između tradicionalnog i evropskog razmišljanja

Savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore, Filip Adžić kaže da će nova Vlada smanjiti jaz između crnogorske tradicije i prihvatanja LGBTIQ zajednice – koje je neminovno za evropsko društvo kakvom težimo. Sagovornik redakcije PRIME vjeruje da su zakoni dobro sačinjeni u pogledu međunarodnih standarda, ali da se mora raditi i na valjanoj primjeni.

 

PRIME redakcija: Da li smatrate da su LGBTI osobe ravnopravni članovi crnogorskog društva?

Filip Adžić: Većina građana u Crnoj Gori nijesu u ravnopravnom položaju i mnogo njih trpi određeni vid diskriminacije, da li je to politička, da li je vjerska, nacionalna, radna ili bilo koja druga, ali u svakom slučaju, možda jedna od najranjivijih kategorija i najugroženijih je svakako ova koju vi pominjete. Dakle, mi smo registrovali te probleme, tu smo da se sa njima borimo, da na neki način pokušamo da društvo u jednom dijelu osvijestimo, da napravimo ambijent u kome ćemo svi biti jednaki, gdje neće biti neophodno da neko pripada jednoj ili drugoj strani da bi bio cijenjen, ili vrijednovan, već da na osnovu njegovog znanja, njegovog doprinosa društvu, da to budu njegove ključne karakteristike i reference.

PRIME redakcija: Šta bi ste izolovali kao najveći problem sa kojim se LGBTI zajednica suočava i kako ga najbolje riješiti?

Filip Adžić: Mislim da je to neprihvatanje društva, ili na neki način nešto što je tradicionalno kod nas, ukorijenjeno kao neki sistem vrijednosti, nešto što se smatra društveno prihvatljivim, najveći problem zajednice. Nekako nijesmo uhvatili korak sa vremenom, korak sa modernim svijetom koji je odavno prepoznao ljude koji predstavljaju manjinu, o bilo kojem obliku da se radi, bilo da se radi o njihovoj orijentaciji ili njihovoj pripadnosti, kao nekoga ko je apsolutno ravnopravan u društvu, već smatramo da je to nešto što je nepoželjno, nešto što je neprihvatljivo, manje vrijedno. To je nešto što je za nas, kao nekoga ko želi da uhvati korak sa Evropom, uhvati korak sa onim što jesu trendovi evropski i svjetski, neprihvatljivo, i radićemo na tome da svakako smanjimo taj jaz između razmišljanja koje je tradicionalno ukorijenjeno u Crnoj Gori, i onoga što jeste stvarno neko prihvatanje koje bi trebalo biti normalno u našem društvu.

PRIME redakcija: Da li Vaš resor kojim rukovodite ima konkretan plan aktivnosti za implementaciju LGBTI strategije Vlade Crne Gore za tekuću godinu? Da li smatrate da postoji jaz između zakonske regulative i društvenog prihvatanja LGBTI osoba?

Filip Adžić: Mislim da je u toku implementacija određenih zakonskih regulativa, i mislim da smo u tom dijelu, zaista, što se tiče primjene i prihvatanja zakonskih regulativa koje su međunarodne, dostigli jedan zavidan nivo i većinu toga i prihvatili. Ono što jeste problem jeste implementacija tih zakonskih regulativa. Mi smo jako svjesni toga, ali isto tako moram reći da se to ne odnosi samo na LGBT osobe, već i kada su u pitanju zakonske izborne regulative, kada su u pitanju neke zelene politike, kada je izborno zakonodavstvo u pitanju. Dakle, mnoge neke zakonske regulative koje su prihvatljive u skandinavskim zemljama, nijesu jednostavno prihvatljive kod nas, ili nije ih lako implementirati kod nas. Dakle, to je nešto što je opet vezano sa tradicijom, opet sa onim redovnim, svakodnevnim shvatanjem običnog čovjeka u Crnoj Gori i mislim da u tome leži ključni problem. Dakle, promjena svijesti je nešto na čemu apsolutno moramo da radimo više, kako bi i ovo bio jedan od problema koji ćemo ostaviti iza nas.

PRIME redakcija: Da li se zalažete za potpuno zakonsko izjednačavanje LGBTI osoba u Crnoj Gori sa ostatkom građana u kontekstu nadležnosti Vašeg resora?

Filip Adžić: To mi je negdje i zakonska obaveza, sada i poslovna obaveza, ali i bez obzira na to, uvijek sam se zalagao da svi ljudi u Crnoj Gori imaju apsolutno jednaka prava. Dakle, mi smo se borili za društvo jednakih šansi za sve, društvo u kojem ćemo se svi, bez obzira na naše preference ili naša opredjeljenja, biti apsolutno jednaki pred zakonom. Ja ću uvijek biti posvećen tom cilju i raditi na tome da niko u Crnoj Gori ne bude diskriminisan, i da se niko ne osjeća manje ili više vrijednim zato što pripada određenoj grupi ljudi i zbog toga što neko smatra da je to društveno prihvatljivije. Dakle, apsolutno, u meni će naći podršku da se ovaj društveni fenomen, nekako dovede na ono stanje koje je prihvatljivo za sve.

PRIME redakcija: Da li Vas lično LGBTI zajednica može smatrati saveznicom i u čemu se to savezništvo ogleda ?

Filip Adžić: Naravno da me mogu smatrati saveznikom. Uvijek sam bio njihov saveznik, uvijek sam bio na strani onih koji su u određenom momentu trpjeli neku nepravdu, ili bili u nekom momentu, da tako kažem, potlačeni, ili se nad njima sprovodio određeni vid diskriminacije. Svakako da su među njima i LGBT osobe, kao i mnoge druge u Crnoj Gori, i ja sam na apsolutno njihovoj strani u vezi bilo čega, da na bilo koji način, kako lično tako i profesionalno pomognem.

 

Ovaj članak nastao je u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji) koji je finansijski podržan od Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Stavovi izraženi u ovom članku isključiva su odgovornost PRIME redakcije i ne odražavaju nužno stavove donatora.