Jul 01, 2021.

Državni sekretar MIF: Zakonski izjednačiti LGBTIQ osobe sa ostalim građanima

Državni sekretar Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Janko Odović smatra da je za bolji kvalitet života LGBT osoba neophodno da kao društvo mijenjamo percepciju prema ovoj zajednici. Problem su, ističe, nedostatak programa za specifične usluge koje bi se mogle licencirati, što je preduslov da se neka organizacija odazove konkursu ili javnom pozivu koji nudi sredstva za konkretne usluge, poput centra ili prihvatilišta. U tom smislu, država mora odlučno stati uz LGBT zajednicu.

 

PRIME redakcija: Da li smatrate da su LGBTI osobe ravnopravni članovi crnogorskog društva? Šta bi ste izolovali kao najveći problem sa kojim se LGBTI zajednica suočava i kako ga najbolje riješiti?

Janko Odović: LGBT osobe moraju biti ravnopravni članovi društva i država mora odlučno stati uz njih. Jedan od osnovnih principa rada ove Vlade jeste stvaranje jednakog društva za sve. Jednako društvo za sve znači, između ostalog da svi ljudi, svi građani Crne Gore, moraju biti jednaki bez obzira na bilo koju svoju osobinu, bilo koju svoju ličnu karakteristiku, a to uključuje svakako i seksualno opredjeljenje. Znači niko ne smije biti diskriminisan, niti doveden u neravnopravan položaj zbog svoje pripadnosti određenoj grupi, a najmanje zbog svog seksualnog opredjeljenja.

Pred nama je, na žalost, dug put do postizanja potpune jednakosti svih građana ove zemlje pa i pripadnika LGBTIQ zajednice, pogotovo ako imamo u vidu koliko je crnogorsko društvo patrijarhalno. Međutim, ja sam jedan od članova Vlade koja će se svakako zalagati, koja se već zalaže da svaki čovjek bez obzira na bilo koju svoju ličnu karakteristiku, a ponajmanje zbog seksualnog opredjeljenja, ne smije biti diskriminisan.

LGBT zajednica se gotovo svakodnevno suočava sa diskriminacijom, govorom mržnje a često i napadima. Ovome smo svjedoci kako poslednjih mjeseci tako i u nekom prethodnom periodu. To se svakako, mora izmjeniti. Kako to namjeravamo da postignemo? Apsolutno sam mišljenja da jedino boljom edukacijom građana, više priče, kako mladima, tako i cjelokupnom društu, i prosto upoznavanjem ljudi da svi moraju imati svoja zajamčena prava i da svi moraju imati jednaku šansu u društvu, da je to jedini način na koji se to može i postići. Kvalitet života LGBT osoba zavisi od promjene društvene percepcije i njihovog prihvatanja od društva, a to je pravac u kojem moramo ići.

PRIME redakcija: Da li resor kojim rukovodite ima konkretan plan aktivnosti za implementaciju LGBTI strategije Vlade Crne Gore za tekuću godinu?

Janko Odović: Da, naravno. Znači, LGBTIQ Strategija za tekuću godinu je, da kažem, krovni dokument iza koga Vlada stoji. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja svake godine iz budžeta opredjeljuje određena sredstva za NVO koje se bore za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, i to je praksa koju namjeravamo da nastavimo. Međutim ono što smo uočili kao problem je nedostatak programa po kojim bi se specifične usluge LGBTIQ zajednice mogle licencirati, a licenciranje je svakako preduslov da bi se apsolutno, bilo koja organizacija mogla obratiti na nekom konkursu ili javom pozivu ili bilo čemu, i na taj način našla uopšte sredstva za konkretnu uslugu. Kada kažem na konkretnu uslugu, najviše mislim na centar, odnosno prihvatilište za žrtve nasilja nad LGBTIQ zajednicom.

Takođe, ovo ministarstvo je i po zakonu u obavezi, a to svakako i radi da senzibiliše kako svoje zaposlene, tako i zaposlene po centrima za socijalni rad i drugim socijalnim ustanovama da sa budnom pažnjom i sa mnogo više senzibiliteta pristupaju problematici koja se tiče LGBTIQ zajednice. Tako smo u saradnji, između ostalog i sa Forumom Progres i sa Asocijacijom STANA i Kvir Montenegrom održali, već do sada niz treninga za zaposlene u centrima za socijalni rad i drugim socijalnim ustanovama. Međutim, ovo svakako nije dovoljno. Mi u narednom periodu planiramo da se ti treninzi održavaju i redovnije i češće. Zbog čega je to bitno? I zaposleni u Ministarstvu i u drugim socijalnim ustanovama su takođe građani Crne Gore koji imaju lične predrasude, koji imaju mnogo neznanja. Moje lično mišljenje je da se većina predrasuda rađa upravo iz neznanja. Više treninga, više rada sa ljudima koji su zaposleni, svakako će doprinijeti da se stanje u ovoj oblasti poboljša.

PRIME redakcija: Da li smatrate da postoji jaz između zakonske regulative i društvenog prihvatanja LGBTI osoba?

Janko Odović: Jaz evidentno postoji i toga moramo biti potpuno svjesni. Da jaz postoji govori i činjenica da je Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola donijet prošle godine, međutim ništa se nije radilo da bi taj zakon uopšte mogao da se implementira, da se primjeni. Trebalo bi 15. jula da sve bude gotovo, međutim, na žalost, imali smo jedan period u kojem se ništa nije radilo. Ministarstvo finansija je iz svoga resora izmjenilo, odnosno napravilo predloge izmjena i dopuna odgovarajućih zakona. Zakona koji se tiču poreskih obaveza partnera iz istopolnih zajendica, zakona koji se tiču socijalne i dječije zaštite, da bi apsolutno, životni partneri mogli da ostvaruju prava koja im po zakonu pripadaju. Takođe, svi negativni aspekti patrijarhalnog društva u kome živimo, moraju se mijenjati, što znači da neće biti dovoljno samo da izmjenimo zakone koji se definitivno moraju mijenjati da bi se ovaj Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola mogao primjeniti, već moramo mijenjati i kompletan diskurs društveni u Crnoj Gori, da bi primjena zakona uopšte bila moguća.

Ja ću samo naglasiti da je ova Vlada jako posvećena ispunjavanju svih svojih obaveza, kako međunarodnih tako i domaćih, tako da je i od strane kabineta samog premijera u više navrata stizala urgencija svim resorima, da se sačini analiza zakona koje treba izmjeniti da bi se Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola primjenio, a u svakom slučaju veliku pomoć ste nam dali i vi, kao NVO sektor, koji je i sam napravio analizu određenih zakona koje treba izmjeniti.

PRIME redakcija: Da li se zalažete za potpuno zakonsko izjednačavanje LGBTI osoba u Crnoj Gori sa ostatom građana i kontekstu nadležnosti Vašeg resora?

Janko Odović: Apsolutno se zalažem za to, jer LGBTIQ osobe moraju biti u potpunosti zakonski izjednačene sa ostalim građanima. Kao što sam rekao u početku, ne može i ne smije, ničije seksualno opredjeljenje biti razlog da to lice bude smatrano, apsolutno, po bilo kom osnovu građaninom drugog reda. Nažalost, u ovom trenutku je to tako, ali svi smo ovdje tu da bi se to i mijenjalo. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja priprema izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kako bi isti bio usklađen sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Dakle, u ovom Zakonu je bilo potrebno izmijeniti definiciju porodice, kako bi se porodicom mogli smatrati i životni partneri istog pola. Glavni cilj je i da  životni partneri istog pola mogu ostvarivati uopšte prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Lično smatram da je prioritet obezbjediti sprovođenje punog poštovanja zakona, a ukoliko to ne obezbijedimo zakoni će ostati samo mrtvo slovo na papiru a položaj LGBTIQ zajednice, i kvalitet života pripadnika ove zajednice se neće značajnije unaprijediti. Ovo je moguće postići isključivo saradnjom, kako države, odnosno Vlade, svih drugih da kažem, državnih institucija, prije svega mislim na sudove, koji moraju u svakom momentu reagovati na bilo kakvu prijavu nasilja i primjenjivati zakon onako kako on treba da bude primjenjen. Saradnja mora biti ostvarena, vrlo, vrlo uska, sa NVO sektorom jer ste upravo vi ljudi koji najviše radite sa zajednicom, koji najbolje znate kako zajednica diše i šta su najveći problemi u zajednici.

PRIME redakcija: Da li Vas lično LGBTI zajednica može smatrati saveznicom i u čemu se to savezništvo ogleda?

Janko Odović: LGBTIQ zajednica, u meni i mom timu najbližih saradnika, ima iskrenog partnera i saveznika. Svi zajedno se zalažemo za postizanje pune ravnopravnosti i jednakosti, ali i za unaprjeđenje položaja i prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Kontinuirano se borimo za ostvarenje ovih ciljeva i promovišemo zaštitu prava pripadnika LGBTIQ zajednice. Ovo je očigledno i poslednjim izmjenama zakona. Vi ste svakako svjesni koliko je u meidjima imalo odjeka, sami pomen izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ali mi smo u ovome istrajali, Vlada je usvojila taj predlog zakona, i on je upućen Skupštini na razmatranje i usvajanje. Ja još jednom moram istaći da zaista LGBTIQ zajednica, i u meni i u ovom Ministarstvu i u ovoj Vladi ima saveznika. Naša vrata su vam apsolutno uvijek otvorena, vama iz NVO sektora koji predstavljate zajednicu ali i bilo kom pripadniku zajednice da se obrati, piše ili pozove, i da pokušamo da riješimo sve probleme koji su očigledni.

Ovaj članak nastao je u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji) koji je finansijski podržan od Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Stavovi izraženi u ovom članku isključiva su odgovornost PRIME redakcije i ne odražavaju nužno stavove donatora.