Jun 29, 2021.

Ministarka zdravlja: LGBTI me može smatrati saveznicom

Prva žena Ministarstva zdravlja, doktorica Jelena Borovinić Bojović, obećala da će taj resors biti snažna podrška svakoj inicijativi koja vodi ka potpunoj jednakosti svih građana i građanki Crne Gore, kada je njihova zdravstvena zaštita u pitanju. Ministarka je u intervjuu redakcije PRIME odgovarala na pitanja koja se tiču problema sa kojima se suočavaju pripadnici/e LGBTIQ populacije u Crnoj Gore.

 

PRIME redakcija: Da li smatrate da su LGBTI osobe ravnopravni članovi crnogorskog društva? Šta bi ste izolovali kao najveći problem sa kojim se LGBTI zajednica suočava i kako ga najbolje riješiti?

Dr Jelena Borovinić Bojović: Normativni okvir u sektoru zdravstva koncipiran je na osnovama jednakosti, u pružanju zdravstvenih usluga svim građanima bez obzira na različitosti po bilo kom osnovu, pa između ostalog i po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. U tom kontekstu smatram da su LGBT osobe kao korisnici zdravstvenih usluga u potpunosti ravnopravne kada je u pitanju zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, i tako treba da bude. Moramo da shvatimo da različitosti, po bilo kojem osnovu, ne smiju biti prepreka za bilo koju vrstu eventualne diskriminacije ili marginalizacije, kako grupa, tako i pojedinaca.

PRIME redakcija: Da li resor kojim rukovodite ima konkretan plan aktivnosti za implementaciju LGBTI strategije Vlade Crne Gore za tekuću godinu?

Dr Jelena Borovinić Bojović:  Ministarstvo zdravlja je za protekli period dalo veliki doprinos unapređenju zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kada su u pitanju LGBT osobe u Crnoj Gori, i to prije svega regulišući ključne elemente i propise iz oblasti zdravstva. Prije svega, znam da je to i vama poznato, da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti svaki građanin izjednačen i ravnopravan u dobijanju zdravstvenih usluga, a da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisana, kroz vid posebne zdravstvene zaštite i promjena pola LGBT osoba koje to žele i osjećaju da nijesu i identitetski ono što su po rođenju, te im je ovim zakonom omogućeno da kroz odgovarajuće procedure, naravno, medicinskog, socijalnog, sociološkog i psihološkog karaktera, mogu stvoriti uslove za promjenu pola, i to na teret države, odnosno na teret  sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, kao potrošačke, budžetske jedinice.

PRIME redakcija: Da li smatrate da postoji jaz između zakonske regulative i društvenog prihvatanja LGBTI osoba?

Dr Jelena Borovinić Bojović: Ne mislim da postoji u sektoru zdravstva, jaz između zakonske regulative i društvenog, ili bolje reći zdravstvenog prihvatanja LGBT osoba, i smatram da ni ne smije da postoji. Tako da, što se tiče mog resora, dakle Ministarstva zdravlja, apsolutno podržavam svaku inicijativu, potpune jednakosti svih građana i građanki Crne Gore, u cilju ostvarenja njihovog prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu sigurnost, u odnosu na ono što im i zakonom pripada, i tako će biti u resoru zdravstva dok ja budem ministarka zdravlja.

PRIME redakcija: Da li Vas lično LGBTI zajednica može smatrati saveznicom i u čemu se to savezništvo ogleda?

Dr Jelena Borovinić Bojović: Apsolutno, kao što sam već kazala, dakle bez obzira na vjersku, nacionalnu pripadnost, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu vrstu različitosti i raznolikosti, apsolutno sam pristalica i podržavam inicijativu da u resoru zdravstva svi moraju imati jednaka prava, da niko ne smije biti zaboravljen i da će svi, naravno, imati potpuno jednaku šansu bez obzira na razlike koje postoje. To je jedna maksima koje se svi moramo pridržavati ukoliko želimo da naša zemlja uspije na putu, koji je naš jedini cilj, a to su iskrene evropske integracije.

Ovaj članak nastao je u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji) koji je finansijski podržan od Evropske unije i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Stavovi izraženi u ovom članku isključiva su odgovornost PRIME redakcije i ne odražavaju nužno stavove donatora.